Για αποστολή κειμένων : keimena@engineeringdemocracy.org

Η ομάδα συζήτησης της κοινότητα βρίσκεται εδώ.