Το engineeringdemocracy.org είναι ένα εγχείρημα που έχει στόχο να δημιουργήσει τις δομές και τις προϋποθέσεις που χρειάζονται σε μια κοινωνία για πλήρη και ισότιμη συμπερίληψη.

 

Θεωρούμε ότι η έλλειψη συμπερίληψης είναι το μεγαλύτερο δομικό πρόβλημα σε όλες τις κοινωνίες και αποτελεί το βασικό αίτιο που όλα τα υπόλοιπα ζητήματα – ατομικά και συλλογικά – αδυνατούν να βρουν λύσεις.

 

Στα ατομικά και συλλογικά ζητήματα περιλαμβάνονται όλα τα θέματα που είναι ταυτόχρονα ευθύνη μιας κοινωνίας και ατομική ευθύνη του καθενός : οικονομία, υγεία, παιδεία, πολιτισμός και φυσικά το περιβάλλον και ο αστικός δημόσιος χώρος.

 

Θεωρούμε ότι κάθε θεωρητική σκέψη για να έχει νόημα πρέπει να περιλαμβάνει και την πρακτική εφαρμογή της, με συγκεκριμένα βήματα, εφικτά από τον καθένα ξεχωριστά.

 

Το engineeringdemocracy.org ανήκει και διαχειρίζεται από την κοινότητα για να εκφράσει τις σκέψεις και τους προβληματισμούς της, τα οποία και διαμορφώνονται συλλογικά. Η κοινότητα είναι ανοιχτή σε όποιον θέλει να συμμετέχει.

 

  • Αναλυτικά οι σκέψεις της κοινότητας  εδώ.
  • Μέχρι την κατασκευή της σελίδας, τα κείμενα δημοσιεύονται στη σελίδα στο facebook εδώ.
  • Για τη λειτουργία και συμμετοχή στην κοινότητα εδώ.